Erfpacht

Erfpacht: raad en daad bij erfpachtovereenkomsten, -taxatie en aankoopadvies

Heeft u behoefte aan een erfpachtdeskundige die zorgt voor goede erfpachtovereenkomsten waarmee úw belangen behartigd zijn en misverstanden worden voorkomen? Wilt u een erfpachttaxatie laten uitvoeren of een advies aanvragen over de aankoop van een recht van erfpacht? Rentmeester/taxateur en erfpachtspecialist Tiede de Boer staat voor u klaar.

 

Met welke dienstverlening kan Tiede de Boer u bijstaan bij erfpachtzaken?

 • Erfpachttaxatie
  Een taxatie van de erfpacht vergt veel kennis en ervaring. Dat vraagt om een taxateur met erfpachtspecialisatie. Tiede de Boer is die onafhankelijke erfpachtdeskundige.
 • Aankoopadvies erfpacht
  Weet wat u koopt. Dat is het beste advies bij de aankoop van een recht van erfpacht. Maar waarop moet u dan letten? Erfpachtspecialist Tiede de Boer geeft met zijn aankoopadvies antwoord op essentiële vragen als:

  • Wat wordt er precies in erfpacht gegeven?
  • Gaat het om een tijdelijk, voortdurende of eeuwigdurend recht van erfpacht?
  • Kan de canon worden herzien? Zo ja, wanneer en hoe?
  • Wat zijn de erfpachtvoorwaarden?
  • Wie is er gerechtigd tot de opstallen?
  • Heeft u recht op een eindwaardevergoeding?

 

Vraag vrijblijvend een offerte aan voor advies en begeleiding bij erfpacht. We verstrekken u dan graag meer informatie over onze aanpak.

 

Wat houdt erfpacht nu eigenlijk in?
Erfpachtdeskundige Tiede de Boer: “Rond erfpacht bestaan veel misverstanden. Dat is vervelend, omdat het vaak over veel geld gaat en de gevolgen van het misverstand aanzienlijk kunnen zijn. Als er gesproken wordt over ‘eigendom belast met erfpacht’ is eigenlijk al duidelijk dat de betrokkenen niet weten waarover het gaat bij erfpacht.”

“Met het recht van erfpacht koopt u een zakelijk recht dat recht geeft op het genot van de in erfpacht gegeven zaak. Het genot wordt echter beperkt door de voorwaarden die in de erfpachtakte zijn opgenomen.”

“Met eigendom heeft het verder niet veel van doen. Wel kunt u zowel bij eigendom als bij erfpacht het recht overdragen, het is een zogenaamd zakelijk recht. Maar pas op: ook het overdragen van het recht (bijvoorbeeld bij verkopen) kan beperkt worden door de erfpachtvoorwaarden.”

“Naast het recht van erfpacht bestaat er ook nog een recht van opstal, dat eveneens een zakelijk recht is. Met het recht van opstal wordt de opstalgerechtigde “eigenaar” van de opstal en blijft te grond bij de eigenaar in eigendom.”

Advies of ondersteuning bij erfpachtzaken? Bel 023 544 19 88 of stuur een e-mail naar: info@tiededeboer.nl