Grondverwerving

Grondverwerving: expertise voor coördinatie en verwerving

Wilt u grond verwerven voor een project? Dan is het essentieel dat de coördinatie tussen grondzaken en alle bijkomende aspecten van het project goed verloopt. Rentmeester/taxateur Tiede de Boer is die deskundige grondverwerver. Nooit solistisch bezig, altijd met respect voor de wederpartij en vooral altijd actief om tot een rechtvaardige deal te komen. Het gaat immers niet alleen om een juiste taxatie van  de juiste schadeloosstelling, maar vooral om  de onderhandelingen met succes weet af te ronden.

 

Wat kenmerkt de dienstverlening van Tiede de Boer bij grondverwerving?

  • Als grondverwerver neemt Tiede de Boer niet alleen de coördinatie op zich, maar zorgt hij ook dat het verwervingstraject goed verloopt.
  • Dankzij zijn zorgvuldige aanpak weet u zeker dat het verwervingstraject tijdig, kwalitatief goed en binnen het gestelde budget wordt uitgevoerd.
  • Indien gewenst, stelt hij graag verwervingsstrategieën voor u op. Zo bereikt uw organisatie ook op de lange termijn haar doelen.
  • De kennis en ervaring van Tiede de Boer gaat ver. Hij heeft veel ervaring met grondverwerving en het opstellen van schadeloosstelling conform de Onteigeningswet.
  • Door zijn inschrijving als DOBS-geregistreerd taxateur is hij op de hoogte van de laatste jurisprudentie rond de Onteigeningswet.

 

Vraag vrijblijvend een offerte aan voor een grondverwerving. We verstrekken u dan graag meer informatie over onze aanpak.

 

De ervaringen en tips van Tiede:

“Als het om grondverwerving gaat, gaat het veelal om een emotionele zaak. Hier zijn tact en zorgvuldigheid van groot belang. Maar er moet ook een overeenkomst tot stand komen, het is altijd balanceren tussen deze twee uitersten”

“Het is mijn ervaring, dat bij het maken van plannen te laat wordt nagedacht over de grondverwerving. Met een tijdige en goede verwervingsstrategie kunnen veel problemen vroegtijdig worden opgelost.”