Hier sta ik voor

Met vastgoedtransacties zijn vaak grote belangen gemoeid. Ik ben mij zeer bewust van mijn positie en de gevoeligheden die bij het werk een rol spelen. Mijn uitdaging is om hier integer en met verstand van zaken mee om te gaan. Het gaat mij niet om snel mijn geld te verdienen, maar om klanten te helpen met een goed advies dat aansluit bij wat zij willen en nodig hebben. Graag doe ik net dat beetje meer in het voordeel van de klant.

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) en de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR). Daarmee val ik onder strenge beroepsregels, waaronder permanente educatieplicht, erecode en tuchtrechtspraak. Regels die uw waarborg zijn voor kwaliteit en zekerheid.

Tevens ben ik ingeschreven in drie kamers van de Stichting Vastgoedcert, te weten Wonen/MKB, Landelijk Vastgoed en Bedrijfsmatig Onroerend goed. Uiteraard ben ik ook ingeschreven in het register van het NRVT (Nederlands Register Vastgoed Taxateurs). Tot slot ben ik ook ingeschreven in het Register DOBS (Deskundigen Onteigening en Bestuursrechtelijk Schadevergoeding). Hiermee weet u dat u een optimaal opgeleide deskundige uw vastgoed zaken behartigd.