Projecten

Erfpacht advies

Particulier geadviseerd bij de aankoop van een woning in erfpacht uitgegeven door een semi-overheid. Hierbij is o.a. de concept koopovereenkomst bestudeerd en ook hierin geadviseerd diverse bepalingen aan te laten...
Lees verder

Taxatie percelen grond

In opdracht van een gemeente in Noord-Holland diverse percelen grond getaxeerd. De percelen worden aangekocht door de aanliggende woningeigenaren die hun achtertuin er mee willen vergroten.
Lees verder

Taxatie van te verkopen kavels

De gemeente wenste een second opinion op de door de verkopend makelaar geadviseerde verkoopprijzen van kavels voor nieuwbouwwoningen. Uit de taxatie bleek dat de kavels voor een hogere prijs verkocht...
Lees verder

Onbebouwde grond

Taxatie en advies gegeven bij de aan- en verkoop van gronden voor een herontwikkelingsproject.
Lees verder

Taxatie

Bepalen van de marktwaarde van twee monumentale panden met ondergrond, tuin en bijgebouwen ten behoeve van het nemen van een verkoopbeslissing.
Lees verder

Erfpacht

In opdracht van een gemeente het taxeren van de marktconforme grondwaarde op basis waarvan de nieuwe erfpachtcanon bepaald kon worden.
Lees verder

Erfpacht

In opdracht voor een gemeente in Zuid-Holland, het bepalen van de marktwaarde van de erfpachtcanon op basis van een gewijzigd gebruik. Dit was nodig omdat de bestemming was aangepast.
Lees verder

Planschade taxatie bedrijfspand

Planschade taxatie voor een bedrijfsruimte. De gemeente heeft de bestemming naast het bedrijf gewijzigd waardoor een groot nieuwbouwproject gerealiseerd kan worden. Het bedrijf heeft hier op meerdere punten schade van.
Lees verder

Planschade risicoanalyse

Meerdere planschades getaxeerd / risicoanalyses voor een bureau dat gespecialiseerd is in het adviseren van ruimtelijke ontwikkeling voor meerdere gemeenten.
Lees verder
DSC09599

Erfpacht taxatie

Gevraagd werd om de marktwaarde vast te stellen van het recht van erfpacht met rechten op de opstal voor de erfpachter.    
Lees verder
Schermafbeelding-2013-06-10-om-10.53.43

Winkelpanden getaxeerd

Meerdere winkelpanden getaxeerd in middelgrote steden en dorpen.
Lees verder
DSC00731

Herbouwwaarde taxatie

Herbouwwaarde van een fietswinkel met een appartement op de eerste en tweede verdieping getaxeerd ten behoeve van een opstal verzekering.
Lees verder

Taxatie horecapand

Getaxeerd een horecapand in de binnenstad van een grote stad.
Lees verder

Huurwaarde horecapand

Huurwaarde getaxeerd van een horecapand.
Lees verder
images

Huurwaarde winkelpand

Bij vele winkelpanden de huurwaarde getaxeerd in grote steden, middelgrote steden en dorpen.
Lees verder
0

Erfpacht

Waarde van het erfpachtrecht, bloot eigendom en opstal getaxeerd van een bedrijfswoning onderdeel van een landgoed in Noord-Holland.
Lees verder
DSC09555

Erfpacht

Opdracht gekregen om namens de erfpachters deel te nemen in een drie partijen taxatiecommissie om de herziene erfpachtcanon bindend vast te stellen.
Lees verder

Planschade taxatie

Voor een particulier stel de waardevermindering van hun woning vastgesteld nadat de gemeente het bestemmingsplan heeft gewijzigd en er direct naast hun pand een pand is gebouwd.
Lees verder
P1010052

Kerk getaxeerd

Voor een protestantse gemeente in Noord-Holland, het bezit van diverse panden, waaronder kerken, woningen en gronden getaxeerd.
Lees verder
DSC08520

Onteigening / grondverwerving

Voor een provincie grond aangekocht voor de aanleg van twee fietstunnels onder een provinciale weg.
Lees verder
DSC08387

Grondverwerving / onteigening

Voor een provincie een woning met ondergrond aangekocht op basis van een onteigeningsschadeloosstelling voor de aanleg van een voetgangerstunnel.
Lees verder

Planschade

Voor de StAB meerdere planschades gedaan.
Lees verder

Planschade risicoanalyse

Een gemeente in Noord-Holland wilde graag een planschade risico analyse voordat zij het bestemmingsplan van een woonwijk zouden aanpassen.
Lees verder

Planschade taxatie

Op verzoek van een groep particulieren een planschade taxatie gedaan nadat er een woonwijk recht tegenover hun woning is gebouwd.
Lees verder
DSC08047

Taxatie bedrijfspand

Taxeren van een bedrijfspand voor het verkrijgen van een hypotheek.
Lees verder
DSC08782

Taxatie van een bedrijfspand

De taxatieopdracht was niet alleen het taxeren van de marktwaarde van het pand met de huidige bestemming, maar ook de waarde te taxeren bij diverse ontwikkelingsmogelijkheden.
Lees verder
voorgevel

NWWI taxatie appartement

Op verzoek van een particulier de waarde getaxeerd van het appartement. Omdat de nieuwe eigenaar nogal wat wilde verbouwen en moderniseren is ook de waarde na verbouwing getaxeerd.
Lees verder

Planschade woning

Op verzoek van de StAB / rechtbank de planschade getaxeerd van een binnenstedelijk pand.
Lees verder
straatbeeld

Erfpacht

Vele panden getaxeerd en de schadebeoordelingen opgesteld voor een gemeente in Noord-Holland.
Lees verder
DSC08715

Grondverwerving / Onteigening

Grond aangekocht voor een provincie voor de aanleg van een busbaan.
Lees verder
DSC03910

Uitgeefbare kavels

Op verzoek van een gemeente de uitgeefbare kavels getaxeerd van een nieuwbouwproject.
Lees verder
20140610_160915

Grondverwerving / Onteigening

Grondverwerving voor de aanleg van een fietspad voor een provincie.
Lees verder
DSC01536

Grondverwerving / Onteigening

Gronden inclusief opstal aangekocht voor een provincie voor de aanleg van een provinciale weg.
Lees verder

Planschade taxatie

Op verzoek van een gemeente de planschade getaxeerd van een woning.
Lees verder
DSC08631

Onbebouwde grond

Speelplaats met horecavoorziening en kinderboerderij. In het buitengebied wordt een speelplaats en kinderboerderij met een horecavoorziening gebouwd. Gevraagd werd wat een redelijke huurwaarde van het geheel was.
Lees verder
Erfpacht recreatiewoning

Erfpacht

Taxatie van de waarde van een recht van erfpacht van een recreatiewoning. Gevraagd werd de waarde van de recreatiewoning, dat dus een recht van erfpacht betrof. Bijzonder was dat er...
Lees verder
IMG_1397

woning taxaties

Meerdere woningen in Haarlem en omgeving getaxeerd.
Lees verder
DSC06135

Grondverwerving / Onteigening

Voor een gemeente de schadeloosstelling getaxeerd voor de verwerving van een perceelsgedeelte grond. Aan de hand van de taxatie ook de onderhandelingen gedaan en de grond aangekocht.  
Lees verder
hoofdfoto

Woning taxaties

Meerdere woningen in de Haarlemmermeer getaxeerd, taxatierapport is gevalideerd door de NWWI, rapport voldoet aan de eisen van NHG
Lees verder