Grondverwerving en onteigening

Grondverwerving en onteigening

Verbetering aansluiting op snelweg. Aankoop van gronden van circa 15 eigenaren. Het betrof de verwervingen van gronden met een agrarische functie, een stolpboerderij, voortuinen bij woonhuizen en het verplaatsen van een melkveehouderij en het percelen grond onderdeel...
Taxatie perceel grond

Taxatie perceel grond

Een gemeente, eigenaar van een perceel grond gelegen achter een woning, wenste inzicht in de waarde van het perceel i.v.m. een voorgenomen verkoop.
Taxatie perceel grond voor herontwikkeling

Taxatie perceel grond voor herontwikkeling

Bepalen van de marktwaarde van een ontwikkellocatie, dit voor het vaststellen van de hoogte van de overdrachtsbelasting. Op het getaxeerde kunnen diverse nieuwe woningen gebouwd worden, de grondwaarde is dan ook residueel bepaald.