Grondverwerving en onteigening

,
Grondverwerving en onteigening

Verbetering aansluiting op snelweg.

Aankoop van gronden van circa 15 eigenaren. Het betrof de verwervingen van gronden met een agrarische functie, een stolpboerderij, voortuinen bij woonhuizen en het verplaatsen van een melkveehouderij en het percelen grond onderdeel van een golfterrein. De taxaties zijn uitgevoerd op basis van onteigeningssystematiek. Alle benodigde gronden zijn uiteindelijk minnelijk aangekocht.