Grondverwerving / Onteigening

,
Grondverwerving / Onteigening

Verbreding provinciale weg.

Verantwoordelijk voor de taxatie en aankoop van circa 20 percelen waaronder, voortuinen, bedrijfsterreinen, woonhuizen en een loonwerkbedrijf en diverse agrarische gronden. Taxatie en grondverwerving heeft plaatsgevonden op onteigeningsschadeloosstelling.