Grondverwerving / Onteigening

,
Grondverwerving / Onteigening

In opdracht voor een provincie voor de aanleg van een busbaan. Verantwoordelijk voor de taxatie en aankoop van 15 percelen binnenstedelijke gronden, bestaande uit bedrijfsterreinen, parkeerterrein, tuinen van woonhuizen. Taxatie en grondverwerving heeft plaats gevonden op onteigeningsschadeloosstelling.