Grondverwerving / onteigening

,
Grondverwerving / onteigening

Voor een provincie een woning met ondergrond aangekocht op basis van een onteigeningsschadeloosstelling voor de aanleg van een voetgangerstunnel.