Grondverwerving / Onteigening

Grondverwerving / Onteigening

Voor een gemeente de schadeloosstelling getaxeerd voor de verwerving van een perceelgedeelte grond. Aan de hand van de taxatie ook de onderhandelingen gedaan en de grond aangekocht.