Taxatie perceel grond voor herontwikkeling

Taxatie perceel grond voor herontwikkeling

Bepalen van de marktwaarde van een ontwikkellocatie, dit voor het vaststellen van de hoogte van de overdrachtsbelasting. Op het getaxeerde kunnen diverse nieuwe woningen gebouwd worden, de grondwaarde is dan ook residueel bepaald.