Taxatie schadeloosstelling o.b.v. onteigeningswet

,

Eigenaar wenste inzicht te krijgen in de hoogte van de schadeloosstelling krachtens de onteigeningswet i.v.m. voorgenomen verkoop van een perceelgedeelte grond aan een gemeente die een fietspad wilde aanleggen.

Vaardigheden

Gepubliceerd op

16 februari 2020