Taxatie recht van opstal

Taxatie recht van opstal

I.v.m. een nalatenschap de marktwaarde getaxeerd van de rechten van opstal van een perceel onbebouwde grond van een perceel bebouwd met een woonhuis en een bedrijfsruimte.
Herbouwwaardetaxatie

Herbouwwaardetaxatie

Vaststellen van de herbouwwaarde van een sportkantine ex artikel 960 van boek 7 BW, ten behoeve van het afsluiten van een opstalverzekering.
Kerk getaxeerd

Kerk getaxeerd

Voor een protestantse gemeente in Noord-Holland, het bezit van diverse panden, waaronder kerken, woningen en gronden getaxeerd.