Taxatie recht van opstal

Taxatie recht van opstal

I.v.m. een nalatenschap de marktwaarde getaxeerd van de rechten van opstal van een perceel onbebouwde grond van een perceel bebouwd met een woonhuis en een bedrijfsruimte.
Erfpachttaxatie

Erfpachttaxatie

De marktwaarde van het recht van erfpacht en het bloot eigendom bepaald, op basis waarvan de canon is vastgesteld. Het betreft een woonhuis in erfpacht uitgegeven door een semi-overheid.
Erfpachttaxatie

Erfpachttaxatie

Vrijstaande villa (recht van opstal). De marktwaarde bepaald van het recht van erfpacht i.v.m. het nemen van een aankoopbesluit. De getaxeerde waarde bleek fors lager dan de vraagprijs.
Erfpachttaxatie

Erfpachttaxatie

Opdrachtgever wenste advies bij een aan te kopen project, bestaande uit cultuurgronden en diverse opstallen. Het geheel was in (tijdelijk) erfpacht uitgegeven.   
Erfpacht

Erfpacht

Opdracht gekregen om namens de erfpachters deel te nemen in een drie partijen taxatiecommissie om de herziene erfpachtcanon bindend vast te stellen.