Grondverwerving / onteigening

Grondverwerving / onteigening

Voor een provincie een woning met ondergrond aangekocht op basis van een onteigeningsschadeloosstelling voor de aanleg van een voetgangerstunnel.
Grondverwerving / Onteigening

Grondverwerving / Onteigening

Voor een gemeente de schadeloosstelling getaxeerd voor de verwerving van een perceelsgedeelte grond. Aan de hand van de taxatie ook de onderhandelingen gedaan en de grond aangekocht.