Grondverwerving en onteigening

Grondverwerving en onteigening

Verbetering aansluiting op snelweg. Aankoop van gronden van circa 15 eigenaren. Het betrof de verwervingen van gronden met een agrarische functie, een stolpboerderij, voortuinen bij woonhuizen en het verplaatsen van een melkveehouderij en het percelen grond onderdeel...
Grondverwerving / Onteigening

Grondverwerving / Onteigening

In opdracht voor een provincie voor de aanleg van een busbaan. Verantwoordelijk voor de taxatie en aankoop van 15 percelen binnenstedelijke gronden, bestaande uit bedrijfsterreinen, parkeerterrein, tuinen van woonhuizen. Taxatie en grondverwerving heeft plaats...
Grondverwerving / onteigening

Grondverwerving / onteigening

Voor een provincie een woning met ondergrond aangekocht op basis van een onteigeningsschadeloosstelling voor de aanleg van een voetgangerstunnel.