Taxatie perceel grond

Taxatie perceel grond

Perceel onbebouwde grond getaxeerd, in eigendom bij een overheidsorgaan in Noord-Holland. De eigenaar wenste inzicht te krijgen in de marktwaarde i.v.m. een voorgenomen verkoop.
Taxatie van te verkopen kavels

Taxatie van te verkopen kavels

De gemeente wenste een second opinion op de door de verkopend makelaar geadviseerde verkoopprijzen van kavels voor nieuwbouwwoningen. Uit de taxatie bleek dat de kavels voor een hogere prijs verkocht konden worden. Hetgeen uiteindelijk ook is gebeurd, waarna de kavels...
Taxatie percelen grond

Taxatie percelen grond

In opdracht van een gemeente in Noord-Holland diverse percelen grond getaxeerd. De percelen worden aangekocht door de aanliggende woningeigenaren die hun achtertuin er mee willen vergroten.
Onbebouwde grond

Onbebouwde grond

Speelplaats met horecavoorziening en kinderboerderij. In het buitengebied wordt een speelplaats en kinderboerderij met een horecavoorziening gebouwd. Gevraagd werd wat een redelijke huurwaarde van het geheel was.
Uitgeefbare kavels

Uitgeefbare kavels

Op verzoek van een gemeente de uitgeefbare kavels getaxeerd van een nieuwbouwproject.