Grondverwerving / onteigening

Grondverwerving / onteigening

Voor een provincie een woning met ondergrond aangekocht op basis van een onteigeningsschadeloosstelling voor de aanleg van een voetgangerstunnel.