Taxatie

Taxatie

Bepalen van de marktwaarde van twee monumentale panden met ondergrond, tuin en bijgebouwen ten behoeve van het nemen van een...
Taxatie van te verkopen kavels

Taxatie van te verkopen kavels

De gemeente wenste een second opinion op de door de verkopend makelaar geadviseerde verkoopprijzen van kavels voor nieuwbouwwoningen. Uit de taxatie bleek dat de kavels voor een hogere prijs verkocht konden worden. Hetgeen uiteindelijk ook is gebeurd, waarna de kavels...
Taxatie percelen grond

Taxatie percelen grond

In opdracht van een gemeente in Noord-Holland diverse percelen grond getaxeerd. De percelen worden aangekocht door de aanliggende woningeigenaren die hun achtertuin er mee willen...