Herbouwwaardetaxatie

Herbouwwaardetaxatie

Vaststellen van de herbouwwaarde van een sportkantine ex artikel 960 van boek 7 BW, ten behoeve van het afsluiten van een opstalverzekering.
Erfpachttaxatie

Erfpachttaxatie

De marktwaarde van het recht van erfpacht en het bloot eigendom bepaald, op basis waarvan de canon is vastgesteld. Het betreft een woonhuis in erfpacht uitgegeven door een semi-overheid.
Taxatie perceel grond

Taxatie perceel grond

Perceel onbebouwde grond getaxeerd, in eigendom bij een overheidsorgaan in Noord-Holland. De eigenaar wenste inzicht te krijgen in de marktwaarde i.v.m. een voorgenomen verkoop.