Taxatie recht van opstal

Taxatie recht van opstal

I.v.m. een nalatenschap de marktwaarde getaxeerd van de rechten van opstal van een perceel onbebouwde grond van een perceel bebouwd met een woonhuis en een bedrijfsruimte.
Erfpachttaxatie

Erfpachttaxatie

De marktwaarde van het recht van erfpacht en het bloot eigendom bepaald, op basis waarvan de canon is vastgesteld. Het betreft een woonhuis in erfpacht uitgegeven door een semi-overheid.
Erfpachttaxatie

Erfpachttaxatie

Vrijstaande villa (recht van opstal). De marktwaarde bepaald van het recht van erfpacht i.v.m. het nemen van een aankoopbesluit. De getaxeerde waarde bleek fors lager dan de vraagprijs.
Taxatie

Taxatie

Bepalen van de marktwaarde van twee monumentale panden met ondergrond, tuin en bijgebouwen ten behoeve van het nemen van een verkoopbeslissing.
Woning taxaties

Woning taxaties

Meerdere woningen in de Haarlemmermeer getaxeerd, taxatierapport is gevalideerd door de NWWI, rapport voldoet aan de eisen van NHG